Integritetspolicy

Dataskyddsförordningen, eller GDPR (General Data Protection Regulation), är en EU-förordning som gäller behandling av personuppgifter och ersätter den svenska Personuppgiftslagen (Pul) den 25 maj 2018. För att kunna utföra våra tjänster på ett korrekt sätt behöver vi behandla vissa typer av personuppgifter. Med behandling menar vi all insamling, lagring, hantering, ändring och användning av personuppgifter. Den här integritetspolicyn beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Personuppgiftsansvarig

Sydtextil AB, 556602-9699, Saxagårdsvägen 7, Väckelsång är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för behandlingen av dina personuppgifter. De personuppgifter som vi samlar in kommer bara att användas av oss om inte annat anges vid registreringen eller i den informationen som du får efter att ha varit i kontakt med oss.

Säkerheten för dina personuppgifter

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast personer inom Sydtextil AB som behöver personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.
Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång och andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Hur vi samlar in och använder (behandlar) personuppgifter

För att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster så behandlar vi personuppgifter i följande situationer och för följande ändamål. Vi sparar inga uppgifter längre tid än vi behöver.

För att uppfylla vårt avtal

För att vi ska kunna uppfylla vårt avtal eller överenskommelse om att ta emot beställningar, leverera och skicka fakturor till dig behandlar vi dina personuppgifter i form av namn, befattning, telefonnummer och e-postadress. Om du är kund till oss i form av enskild firma eller privatperson så behandlar vi även personnummer och adressuppgifter till dig. Dessa uppgifter lagrar vi så länge vi är skyldiga att göra det enligt bokföringslagen.

För att kunna kontakta dig

För att vi ska kunna kontakta dig behandlar vi dina kontaktuppgifter i form av namn, telefonnummer och e-postadress.
Vi använder också din e-postadress för att kunna skicka information, inbjudningar och kampanjer till dig, men du kan när som helst välja att sluta ta emot den typen av utskick genom att klicka på avregistreringslänken i foten av utskicket.
Denna information lagrar vi så länge du är kund hos oss.

När och hur vi delar personuppgifter med andra

Alla personuppgifter som vi behandlar lagras hos våra IT-driftleverantörer och de är alltid lokaliserade i länder inom EU/EES. Vi säljer inte dina personuppgifter till någon och delar endast personuppgifter med andra parter för att kunna erbjuda tjänster till våra kunder. Personuppgifterna får då bara användas för att tillhandahålla tjänster till våra kunder. När vi delar dina personuppgifter med en annan part så är vi ansvariga för behandlingen och det finns alltid biträdesavtal som reglerar hur personuppgifterna får hanteras.
I vissa lägen är vi skyldiga att lämna ut personuppgifter för att följa lagkrav eller krav från myndigheter. Vi kan också behöva lämna ut personuppgifter för att skydda våra rättsliga intressen eller för att upptäcka och förebygga bedrägerier.

Individuella rättigheter

Dataskyddsförordningen ger dig en rad rättigheter gentemot oss som behandlar dina personuppgifter. För att åberopa dessa rättigheter kontaktar du oss via kontaktinformationen längst ner i policyn. Vi strävar alltid efter att ha korrekta uppgifter och därför rättar, kompletterar, raderar eller avidentifierar vi personuppgifter när det behövs. Om du tycker att någon uppgift är felaktig eller missvisande bör du kontakta oss omedelbart.

Hur kan du påverka vår behandling av dina personuppgifter

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring eller profilering. I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Du har också rätt att inge klagomål till svenska Integritetsskyddsmyndigheten eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Kontaktinformation

Har du frågor kring vår hantering av personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss per telefon 0470-33275 eller e-post info@sydtextil.se.

Cookies

Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen. De hjälper webbplatsen att komma ihåg dina preferenser och inställningar så att du kan navigera utan svårigheter och gör så att du slipper ställa in och fylla i dina val vid varje besök.

Hur använder vi cookies?

Vi använder session cookies för att underlätta för dig att navigera på hemsidan och för att visa dig rätt information. Session cookies raderas när du lämnar webbplatsen. Vi använder även persistent cookies som kommer ihåg t.ex. ditt språkval och produkter som du har lagt i varukorgen. Utöver detta använder vi cookies för att analysera hur hemsidan används, hur den fungerar och för att upptäcka eventuella störningar. Detta gör vi för att optimera besöksupplevelsen för dig och kunna erbjuda en så väl fungerande webbplats som möjligt. Statistiken är värdefull för oss för att kunna förbättra hemsidans funktioner.
Cookies kan inte skada din dator eller andra enheter. De kan inte identifiera dig, ditt namn eller adress utan är en anonym referens som används och tolkas av hemsidan. Vi lagrar inte dina personliga uppgifter.

Kan man stänga av cookies?

Du kan kontrollera/ta bort cookies från din enhet om du så önskar. Du kan ta bort alla cookies som har lagrats på din enhet och ställa in din webbläsare att sluta lagra cookies. Tänk på, att om du väljer att ta bort cookies eller ställer in din webbläsare att inte tillåta cookies kan en del funktioner på vår hemsida sluta att fungera för dig.

Updating…
  • Inga produkter i varukorgen.